Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Hulp nodig?

Maatschappelijke opvang

Casa 24

Zwerfjongeren opvang

Tweede kans beleid

Sociaal logement

Op dit moment nemen wij geen aanmeldingen voor het Tweede Kans beleid in behandeling, het is wel mogelijk om een reguliere aanmelding bij ons te doen. Zodra er meer bekend is, wordt dit via de website gecommuniceerd.

Wat is tweede kans beleid?

Het kan voorkomen dat u door huurachterstand of overlast uit uw woning wordt gezet. In dat geval kunt u zich aanmelden bij stichting AOP aan het Gouw 10. Wij zullen dan beoordelen of het haalbaar is met u een traject aan te gaan. Indien dit het geval is dan vragen wij een huurwoning aan bij een van de woningcorporaties. U krijgt dan een half jaar tot een jaar begeleiding. Als alle doelen zijn behaald dan bestaat de mogelijkheid dat de woning op uw naam komt te staan, eventueel met een aanhangsel vanuit de woningbouwvereniging.
U wordt tijdens dit proces begeleid door een maatschappelijk werker van stichting AOP.