Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Hulp nodig?

Maatschappelijke opvang

Casa 24

Zwerfjongeren opvang

Tweede kans beleid

Sociaal logement

Wat is Casa24?

DOELSTELLING
Het project Kamers Met Kansen biedt huisvesting gekoppeld aan individuele coaching en activiteitenprogramma’s (in groepsverband),de maximale termijn van het verblijf is 18 maanden. Alle
deelnemers doorlopen in principe dezelfde fasen van het traject en worden zo nodig ondersteund om zichzelf verder te ontwikkelen onderweg naar zelfstandigheid. Ze worden gestimuleerd om hun
toekomst zelf vorm te geven en hier een actieve rol in te spelen. De bewoners leren problemen op te lossen zowel op persoonlijk vlak, groepsgewijs en maatschappelijk vlak. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van woonvaardigheden. De coaches werken vanuit een competentie- en vraaggerichte benadering, de verantwoordelijkheid ligt bijde jongere zelf. Het hebben van een vorm van dagbesteding (minimaal 4 uur per dag) is een voorwaarde voor verblijf. Opleiding, werk of stage zijn gewenste vormen van dagbesteding. Het halen van een startkwalificatie op een opleiding is belangrijk.


DOELGROEP
KMK is voor Purmerendse jongeren van 18 tot 25 jaar die behoefte hebben tijdelijk in dit project te wonen, met coaches en medebewoners om te gaan en die gemotiveerd zijn om die slag naar zelfstandigheid te maken. Deelname en verblijf zijn niet vrijblijvend.

facebook.jpg

 Kijk ook eens naar de facebook pagina van Casa24